Bilişim suçu nedir?

bilişim-suçu

Bilişim suçu nedir?

İnternet ortamında işlenen suçlara bilişim suçu denir. İnternet üzerinde işlenen çok çeşitli suçlar vardır ve bilişim suçlarının sonunun nereye varacağını kimse kestirememekte.

Bilişim Hukuku adı altında toplanan bilgi teknolojileri suçları ve internet suçları birbirinden ayrı işlenmesi gereken konulardır. Dijital bilgilerin denetlenmesi bilgi teknolojisi hukukuna girer; bilgi güvenliğinin sağlanması ve e-ticaret gibi konular bu başlıktadır.

İnternet hukuku ise internet kullanımından doğan hukuki meseleleri inceler; güvenlik, ifade özgürlüğü, hakaretler, yargılamalar bu başlıktadır.

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim Suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. 

  1. Bilgisayar sistemleri ve servislerine yetkisiz erişim ve dinleme
  2. Bilgisayar sabotajı
  3. Bilgisayar kullanılarak dolandırıcılık
  4. Bilgisayar kullanılarak sahtecilik
  5. Kanun tarafından torunan bir yazılımın izin alınmadan kullanılması
  6. Diğer Suçlar ; Yasaya aykırı yayınlar, pornografi, hakaret ve sözme

Bilişim Suçları Kanunu

Türkiye’de Bilişim Suçları Kanunu 5651 no’lu maddedir.

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun

AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

TANIMLAR

    Madde 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,

c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,

ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,

d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

f) İçerik sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,

g) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,

ğ) İnternet ortamında yapılan yayın: İnternet ortamında yer alan ve içeriğine belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri,

h) İzleme: İnternet ortamındaki verilere etki etmeksizin bilgi ve verilerin takip edilmesini,

ı) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

i) Toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanı,

j) Trafik bilgisi: İnternet ortamında gerçekleştirilen her türlü erişime ilişkin olarak taraflar, zaman, süre, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve bağlantı noktaları gibi değerleri,

k) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,

l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,

m) Yer sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

Faydalı linkler;

TC. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü web sayfası

TC. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü web sayfası

Türk Ceza Kanunu için ilgili TBMM sayfası

 

One thought on “Bilişim suçu nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.