toplumsal cinsiyet

Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet  (*)

(*) Bu makale İngiltere merkezli Surviving Economic Abuse tarafından yayınlanan “Economic Abuse: A Global Perspective” (2022) raporundan ilgili bölümün özet

Devamı

Sosyo-Ekonomik Haklar ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Dezavantajlar (*)

(*) Bu makale Sandra Fredman (2003)  “Engendering Socioeconomic Rights: How Far Have We Come?” başlıklı akademik yayının bazı bölümlerinin ufak

Devamı