Teknoloji Destekli Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (*)

(*) Bu makale Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından 2021 yılında yayınlanan “Making All Spaces Safe: Technology-facilitated Gender-based Violence” başlıklı rapordan … Teknoloji Destekli Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (*) okumayı sürdür